Granice dorosłych i dzieci. Sztuka wyznaczania osobistych granic z miłością i szacunkiem

Każdy człowiek ma swoją integralność, a co za tym idzie ma własne granice, których przekraczanie narusza tę integralność. Granice mają zarówno rodzice, jak i już maleńkie dzieci. Pokazywanie swoich granic i wspieranie dziecka w rozpoznawaniu i obronie własnych granic jest niezbędnym elementem budowania zdrowych relacji. Warsztat uczy wyznaczania osobistych granic z miłością i szacunkiem.
Poruszymy następujące zagadnienia:

  • Dlaczego dla dobra dziecka trzeba brać pod uwagę również własne potrzeby?
  • Czy warto na wszystko się zgadzać?
  • Jak pokazać dziecku, że przekroczyło moje granice?
  • Jak szanować granice dziecka?
  • Sztuka odmawiania.